Krátké pohádky

 • Jak Ivan dúmal

  Jel pán se služebníkem do Moskvy a na cestě přenocovali v osamělé hospodě. Pán po večeři šel spat a sluhovi nařídil po celou noc bdít. Kdykoliv se probudil, vždy se tázal:,,Spíš, Ivane?”

  Číst dál …

 • O Peckovi

  V jedné dědině žil člověk, o kterém říkali, že je sprostáček; nebyl také nikdy ani dvě míle za pecí, a proto mu říkali i Pecko. Ubohý Pecko byl každému na posměch, každý kout jím vytřeli, a kde kdo měli ho za blázna; ale on ani kuřeti neublížil.

  Číst dál …

 • O koze

  Sedlák měl kozu, a ta byla tuze mlsná. Jednoho dne ji vedla selka na pastvu. Když přišla domů, ptal se sedlák kozy: ,,Nu, kozičko, jak jsi se napásla?”

  Číst dál …

 • Kubíček hrdina

  Za vsí hráli si hoši na vojáky. Jaroušek správců byl jenerálem, Toník bubeníkem, Váša praporečníkem, Jenda a Petr vojíny. Byl tu ještě jeden bojovník: Kubíček šenkýřův.

  Číst dál …

 • Není panenka jako panenka

  Jednou zase šel Pán Ježiš s Petrem navštívit Martu, k níž se začasté s učedníky svými scházel. Když šli po ulicích města Jeruzalema, potkali děvče chudobné sice, ale čistě ošacené.

  Číst dál …

 • Proč roste dvojí konopí

  Jednou zase šel Pán Ježíš vesnicí, a tu viděl starého žebráka plačícího vycházet ze vrat velkého statku. „Proč pláčeš, stařečku?” ptá se ho Pán Ježíš.

  Číst dál …

 • Petr tlampačem

  Jedenkráte zase, když chodil Ježíš se svatým Petrem po tom „širokém údolí“, přišli na rozcestí, kde se mnoho cest křižovalo. Nevěděli, kterou se dát k nejbližší vesnici nebo městečku.

  Číst dál …

 • Slíbil pán, kožuch dám

  Sešli se kozáci v krčmě a vesele popíjeli vodku. Za chvíli vejde stará žebračka, u dveří se postaví, naslouchá a myslí si: „Dobře jsem přišla.

  Číst dál …

 • Petr Pánbíčkem

  Jednou šel Petr velmi zamyšlen vedle mistra svého, až tu najednou povidá: „Pane, musí to být přece krásná věc, být Pánembohem; kýž bych jen půl dne byl Pánembohem, pak bych zase rád byl Petrem !”

  Číst dál …

 • Petr lakomec

  Za onoho času, když Pán Ježíš se svatým Petrem chodili po širokém světě, všelicos se jim na cestě přihodilo. Jednou přišli do vesnice a měli oba hlad; i povídá Pán Ježíš: „Petře, jdi, kup mléka!”

  Číst dál …

 • Jak šel Honza do služby

  Honza s Dobšem šli do města služby hledat. Cestou našli rorzkřápaný džbán, potom brašnu a na konec dudy. ,,Nech to ležet”, povidá Dobeš ,,Proč bych nechával? Kdož ví k čemu to bude dobré!” odpověděl Honza.

  Číst dál …

 • Jak Honza němčil

  Táta přijel z města Brna a povídá Honzovi, že tam páni pořád jen německy mluví, že to musí býti řeč tuze prospěšná. ,,Jeden z nich – měl dlouhé šosy na kabátě a vysoký klobouk na hlavě – tvrdil dokonce, že ta naše řeč už brzy pomine.

  Číst dál …