Pohádky, ve kterých je hlemýžď

  • O princi Loudálkovi

    Jiřinka vyšla si na procházku do polí, kde vlnilo se obilí jako zelené jezero. Posléze usedla do trávy podle zdi, jež oddělovala od polí spustlou zahradu. Vůkol bylo ticho; jen mušky bzučely Jiřince okolo hlavy. Děvče zahledělo se do šumícího obilí, jímž probíhal neviditelný čtverák větřík.

    Číst dál …