Pohádky, ve kterých je píšťalka

  • O třech králích

    Tři králové, Kašpar, Melichar a Baltazar, vzali kadidlo a myrhu a šli do světa hledat Jezulátko. Cesty neznali, k Betlému zabloudili.

    Číst dál …