Pohádky, ve kterých je žebrák

  • Proč roste dvojí konopí

    Jednou zase šel Pán Ježíš vesnicí, a tu viděl starého žebráka plačícího vycházet ze vrat velkého statku. „Proč pláčeš, stařečku?” ptá se ho Pán Ježíš.

    Číst dál …