Z luhů pohádek

 • Jak Honzův táta studoval

  V Lukově bydlel nedaleko fary nádeník Jacek. Chodíval často k faráři. Jedenkrát povídá:,,Velebný pane, co se ten prostý lid namozolí, než si vydře kousek chleba pro chvilku toho živobytí! A vy tu žijete, jako sysel v rákosí, bez starostí, druzí vám jen sypou.”

  Číst dál …

 • Jak Ivan dúmal

  Jel pán se služebníkem do Moskvy a na cestě přenocovali v osamělé hospodě. Pán po večeři šel spat a sluhovi nařídil po celou noc bdít. Kdykoliv se probudil, vždy se tázal:,,Spíš, Ivane?”

  Číst dál …

 • O jednom ševci, co měl psíky jezevčíky

  Byl jednou jeden král, velice byl hodný, velmi veselý, království měl dobře pořízené. On sám byl svrchu nade všemi, sám měl všechnu moc pro sebe.

  Číst dál …

 • Sluncepán a Měsícpán

  Byli dva mladí lidé a měli se rádi. Ona byla jako holubička, on jako sokolík. Jeho jmenovali Jeník, ji Hanuška. Hanuščin otec byl bohatý zeman, Jeníkův otec byl chudý pastýř. Ale z toho si Hanuška nic nedělala, třebas byl Jeník chudý, jen když byl šumný. ,,Ale co tomu otec řekne?”

  Číst dál …

 • Podivná pohádka

  Pavel vypůjčil si od spolužáka obrázkovou knihu, v níž střídaly se básničky, povídky a pohádky s články poučnými: přírodopisnými, dějepisnými, zeměpisnými. ,,Podívej se, Katuško, to bude čtení! A těch obrázků!”

  Číst dál …

 • Podžerák, Volák a Lapák

  Jeden táta měl tři syny; nejstaršímu bylo Martin, druhému Matěj a nejmladšímu Michal. Všichni tři byli odrostlí, když se jedenkráte táta rozstonal a za několik dní k smrti se chystal.

  Číst dál …

 • Ztracený míč

  Hrála si Anička na louce míčem. Byl to pěkný míč – dárek tatíčkův; střídaly se na něm pruhy červené s modrými.

  Číst dál …

 • Jak se udrák udobřil

  Malá Madlička odjela se svými rodiči k letnímu pobytu na venek. Ubytovali se v přívětivém statečku, kam dojeli pozdě odpoledne. Madlička byla dlouhou cestou unavena; už se ani nemohla dočkati, až ulehne do postýlky.

  Číst dál …

 • Chlapec a vlk

  Byl malý chlapec sirota, a ten šel k sedlákovi, co měl jen jednoho koně, sloužit za koňara. Sedlák ho přijal a dal mu toho koně pást, ale přikázal mu, když ho na pastvu vedl, aby naň měl dobrý pozor, by mu ho vlk nesežral.

  Číst dál …

 • Nevítaný zákazník

  U Valentů měli tři děti: Oldřicha, Boženku a Emilku. Přijel k nim strýček z Prahy a přivezl jim hračky. Dětem nejvíce líbil se kupecký krám, pozůstávající z poličky s přihrádkami, mosazného hmoždíře a mosazných vah.

  Číst dál …

 • O Peckovi

  V jedné dědině žil člověk, o kterém říkali, že je sprostáček; nebyl také nikdy ani dvě míle za pecí, a proto mu říkali i Pecko. Ubohý Pecko byl každému na posměch, každý kout jím vytřeli, a kde kdo měli ho za blázna; ale on ani kuřeti neublížil.

  Číst dál …

 • O koze

  Sedlák měl kozu, a ta byla tuze mlsná. Jednoho dne ji vedla selka na pastvu. Když přišla domů, ptal se sedlák kozy: ,,Nu, kozičko, jak jsi se napásla?”

  Číst dál …