O koze

,

Sedlák měl kozu, a ta byla tuze mlsná. Jednoho dne ji vedla selka na pastvu. Když přišla domů, ptal se sedlák kozy: ,,Nu, kozičko, jak jsi se napásla?”
,,Ba, napásla, nic jsem se nenapásla; selka seděla se mnou na suché mezi, a já jsem nic nedostala. Mám hlad”.
Sedlák šel na selku a hodně se s ní vyvadil, že kozu nenapásla.
Druhý den šla s ní dcera a na nejtučnější pastvu ji vedla, aby jen nenaříkala, že má hlad.
Přišly domů, a sedlák se ptal: ,,Nu, kozičko, jak jsi se napásla ?”
,,Ba, napásla, míň než včera; holka běhala po hračkách, a já jsem byla na suché mezi. Mám ještě větší hlad”.
Sedlák šel a dceři vybil.
Třetí den vzal kozu a vedl ji sám na pastvu, co možná na nejlepší, aby si pochutnala. Přijda s ní domů, povídá: ,,Nu, kozičko, dnes jsi se hodně napásla”.
,,Ba, napásla, nedal jsi mi také žádné dobroty; mám hladu dost”.
,,I ty bezedná mrcho mlsná, tož ty tak? Počkej, já ti dám dobrotu!” rozzlobil se sedlák, vzal nůž a chtěl kozu zabít; ale ta se bránila, tak že jí jen půl hřbetu odřel, a potom ji vyhnal ze statku, by ho více nehněvala.
Napolo odřená koza vběhla do lesa a tam se v liščí díře schovala, majíc na mysli, že tam domácí paní nepustí.
Ta přišla brzy domů a velice se zhrozila, když tu spatřila tak podivné zvíře, kterého poznat nemohla.
,,Kdo je to v mé ložnici?” volá dovnitř.
,,Já, koza rohatá, napolo odraná, nikomu se nedám, každého potrkám!” odpověděla koza.
Liška lekla se hlasu a couvla. Smutna sedla nedaleko jeskyně a přemýšlela o nenadálé události. Tu vidí před sebou škvora v zemi vrtat a mrzuta odhodí ho prackou.
,,Jen se na mne nehněvej a mne neodhazuj! možná, že bych ti mohl od tvé mrzutosti pomoci”, ozval se červíček.
,,Když já sama si rady nevím, jak bys ty mně, bídný. červíčku, pomoci mohl?” rozmrzela se chytrá paní.
,,Já vím, že tě mrzí to zvíře v jeskyni, a že si nevíš s ním rady. Nuže tedy, já půjdu do jeskyně, a uvidíš, že bude hned venku.”
Škvor šel do díry, vlezl koze do ucha a ta musela v tu chvíli bolestí z díry prchnout. Tu liška teprv viděla, že je to koza, a co sedlák neudělal, to ona dodělala.


Vydáno

,

V pohádce je: