Pohádky, ve kterých je strýček

  • Nevítaný zákazník

    U Valentů měli tři děti: Oldřicha, Boženku a Emilku. Přijel k nim strýček z Prahy a přivezl jim hračky. Dětem nejvíce líbil se kupecký krám, pozůstávající z poličky s přihrádkami, mosazného hmoždíře a mosazných vah.

    Číst dál …

  • Strýčkův svátek

    U pana Slavíka bydlel jeho bratr, pan učitel. Byl strýčkem dětí páně Slavíkových, Karlíčka a Bertičky. Děti ho měly rády, a on je také miloval. Na den sv. Jana Křtitele slavil pan učitel svůj svátek.

    Číst dál …