Pohádky naší drobotiny

 • Kubíček hrdina

  Za vsí hráli si hoši na vojáky. Jaroušek správců byl jenerálem, Toník bubeníkem, Váša praporečníkem, Jenda a Petr vojíny. Byl tu ještě jeden bojovník: Kubíček šenkýřův.

  Číst dál …

 • Jak šlo vejce na vandr

  Za starých časů stalo se, že šlo vejce na vandr. Když tak jde na ten vandr, potká je vůl: „Kam jdeš?” ptá se ho. „Jdu na vandr”, odpoví vejce.

  Číst dál …

 • O Smolíčkovi

  Smolíček byl malý hošík a byl u jednoho jelena, který měl zlaté parohy. Jelen chodíval na pastvu a vždycky když odcházel, přikazoval Smolíčkovi, aby zavřel a nikoho nepouštěl.

  Číst dál …

 • Není panenka jako panenka

  Jednou zase šel Pán Ježiš s Petrem navštívit Martu, k níž se začasté s učedníky svými scházel. Když šli po ulicích města Jeruzalema, potkali děvče chudobné sice, ale čistě ošacené.

  Číst dál …

 • Proč roste dvojí konopí

  Jednou zase šel Pán Ježíš vesnicí, a tu viděl starého žebráka plačícího vycházet ze vrat velkého statku. „Proč pláčeš, stařečku?” ptá se ho Pán Ježíš.

  Číst dál …

 • Petr tlampačem

  Jedenkráte zase, když chodil Ježíš se svatým Petrem po tom „širokém údolí“, přišli na rozcestí, kde se mnoho cest křižovalo. Nevěděli, kterou se dát k nejbližší vesnici nebo městečku.

  Číst dál …

 • Petr počtářem

  Že je všude hodných i nehodných lidí, o tom se Petr, choďe s Pánem Ježíšem, často přesvědčil. Jednou přišli pozdě večer do vsi.

  Číst dál …

 • Jak Pán houby stvořil

  Jednou šli zase vesnicí a tu slyšeli z chalupy veselý zpěv a píštalu; i ptali se mimojdoucího vesničana, co se tam slaví, a on jim pověděl, že veselka chalupníkovy dcery.

  Číst dál …

 • Slíbil pán, kožuch dám

  Sešli se kozáci v krčmě a vesele popíjeli vodku. Za chvíli vejde stará žebračka, u dveří se postaví, naslouchá a myslí si: „Dobře jsem přišla.

  Číst dál …

 • Petr Pánbíčkem

  Jednou šel Petr velmi zamyšlen vedle mistra svého, až tu najednou povidá: „Pane, musí to být přece krásná věc, být Pánembohem; kýž bych jen půl dne byl Pánembohem, pak bych zase rád byl Petrem !”

  Číst dál …

 • Petr lakomec

  Za onoho času, když Pán Ježíš se svatým Petrem chodili po širokém světě, všelicos se jim na cestě přihodilo. Jednou přišli do vesnice a měli oba hlad; i povídá Pán Ježíš: „Petře, jdi, kup mléka!”

  Číst dál …

 • O třech králích

  Tři králové, Kašpar, Melichar a Baltazar, vzali kadidlo a myrhu a šli do světa hledat Jezulátko. Cesty neznali, k Betlému zabloudili.

  Číst dál …