Pohádky, ve kterých je Ježíš

 • Není panenka jako panenka

  Jednou zase šel Pán Ježiš s Petrem navštívit Martu, k níž se začasté s učedníky svými scházel. Když šli po ulicích města Jeruzalema, potkali děvče chudobné sice, ale čistě ošacené.

  Číst dál …

 • Proč roste dvojí konopí

  Jednou zase šel Pán Ježíš vesnicí, a tu viděl starého žebráka plačícího vycházet ze vrat velkého statku. „Proč pláčeš, stařečku?” ptá se ho Pán Ježíš.

  Číst dál …

 • Petr tlampačem

  Jedenkráte zase, když chodil Ježíš se svatým Petrem po tom „širokém údolí“, přišli na rozcestí, kde se mnoho cest křižovalo. Nevěděli, kterou se dát k nejbližší vesnici nebo městečku.

  Číst dál …

 • Petr počtářem

  Že je všude hodných i nehodných lidí, o tom se Petr, choďe s Pánem Ježíšem, často přesvědčil. Jednou přišli pozdě večer do vsi.

  Číst dál …

 • Jak Pán houby stvořil

  Jednou šli zase vesnicí a tu slyšeli z chalupy veselý zpěv a píštalu; i ptali se mimojdoucího vesničana, co se tam slaví, a on jim pověděl, že veselka chalupníkovy dcery.

  Číst dál …

 • Petr Pánbíčkem

  Jednou šel Petr velmi zamyšlen vedle mistra svého, až tu najednou povidá: „Pane, musí to být přece krásná věc, být Pánembohem; kýž bych jen půl dne byl Pánembohem, pak bych zase rád byl Petrem !”

  Číst dál …

 • Petr lakomec

  Za onoho času, když Pán Ježíš se svatým Petrem chodili po širokém světě, všelicos se jim na cestě přihodilo. Jednou přišli do vesnice a měli oba hlad; i povídá Pán Ježíš: „Petře, jdi, kup mléka!”

  Číst dál …

 • O princi Datlovi

  Chystal se dobrý Kristus Pán, že vstoupí na nebesa. I vzkázal ptákům naposled, ať přijdou z pole, z lesa; ať přijde stehlík, velký pán, i vrabčák žebrák šedý, ať přiletí se rozloučit s přítelem naposledy.

  Číst dál …