Jak Ivan dúmal

,

Jel pán se služebníkem do Moskvy a na cestě přenocovali v osamělé hospodě.

Pán po večeři šel spat a sluhovi nařídil po celou noc bdít. Kdykoliv se probudil, vždy se tázal:,,Spíš, Ivane?”

,,Ne, nespím, pane!”

,,A co tedy děláš, Ivane?“

,,Dumku dúmám, pane!”

,,A co dúmáš, Ivane?”

„Dúmám, kam se dřevo poděje, když se hřeb doněho vbije.”

,,Rozejde se, hloupý Ivane!”

Opět usnul pán a probudiv se ráno, táže se:,,Spíš, Ivane?”

,,Ne, nespím, pane!”

,,A co tedy děláš, Ivane?”

,,Dumku dúmám, pane!”.

,,A co dúmáš, Ivane?

,,Dúmám, kdo sedla ponese, pane!”

,,A koně, kde máš, Ivane?”

,,Zloději je v noci ukradli, pane!”

,,Což jsi spal, psí synu?”

,,Ne, nespal, velkomožný pane!”

,,A cos tedy dělal, Ivane?”

,,Dumku dúmal, pane!”


Vydáno

,

V pohádce je: